Kwaliteitskeurmerk

Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet worden er wettelijke eisen gesteld aan de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen via drogisterijen: ze moeten net als de apotheken verantwoorde zorg leveren. Deze verantwoorde zorg is belangrijk, want het drogisterijkanaal neemt verreweg het grootste deel van de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen voor haar rekening. Naar schatting worden er jaarlijks ca 68 miljoen zelfzorgadviezen gegeven in drogisterijen. Daarmee vormen de drogisterijen een grote schakel in de gezondheidsvoorlichting.

Erkend Specialist in Zelfzorg
in de buurt

Bent u op zoek naar een gecertificeerde drogisterij bij u in de buurt?
Op de website van de Erkend Specialist in Zelfzorg vindt u de dichtstbijzijnde winkel.

U kunt de winkels ook als PDF downloadenLaatst bijgewerkt op 07-07-2020.

Nieuwe certificaten

CBD reikt elke maand nieuwe certificaten uit aan drogisterijen. We zijn er trots op dat ruim 80% van de branche Erkend Specialist in Zelfzorg is en zich ervoor inspant om verantwoorde zorg te verlenen. Hieronder staat een overzicht van drogisterijen die recent het certificaat Erkend Specialist in Zelfzorg hebben behaald. Gefeliciteerd!

week 26, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Moerwijk 42-44 4826 HP Breda
week 26, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Jan Schamhartstraat 1b 8121 CM Olst
week 26, 2020 Etos B.V.  Kostverlorenstraat 101 1382 AX Weesp
week 26, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Oudeland 134-140 3335 VJ Zwijndrecht
week 22, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Julianaplein 8-14 6641 CT Beuningen
week 22, 2020  Kruidvat Retail B.V. h/o Trekpleister Van Brammenstraat 1 3813 PM Amersfoort
week 19, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Dorpsstraat 3 5761 BL Bakel
week 15, 2020 Etos B.V. Herenstraat 45 2215 KD Voorhout
week 14, 2020 Pascale en Jolanda V.O.F. h/o Etos Dorpsstraat 30 5061 HL Oisterwijk
week 14, 2020 Rodenburg B.V., Drogisterij Parf. Fotohandel     Hoofdstraat 35 2861 AL Bergambacht
week 13, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Bunderstraat 11 6231EH Meerssen
week 13, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Fossa Italica 55-61 3995 XA Houten
week 13, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Hinthamerstraat 36-38 5211 MP Hertogenbosch, ‘s-
week 13, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Elshofpassage 36-38 6921 BB Duiven

week 11, 2020

Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Laan van Vollenhove 2977 3706 AK Zeist
week 09, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Marktveld 38a 5261 EB Vught
week 06, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat De Arend 2a 8265 NK Kampen
week 06, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Neptunusplein 34 3814 BB Amersfoort
week 04, 2020 Kruidvat Retail B.V. h/o Kruidvat Driehoeven 70 5076 BJ Haaren 
week 02, 2020 America-van Sloun V.O.F. h/o Piet van Sloun Kapelweg 2 6121 JB Born
         

Contact

Met uw vragen over het kwaliteitskeurmerk kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met PCO Certificerend Orgaan:

Bezoekadres:
Bisonspoor 332
3605 JT Maarssen

Postadres:
Postbus 1262
3600 BG Maarssen

Tel: 0346 584 220
Fax: 0346 584 201
E-mail: pco@cbd-maarssen.nl

Of stel uw vraag via het contactformulier.

Aanhef

Kwaliteitssysteem van de Erkend Specialist in Zelfzorg

Om op een goede manier invulling te geven aan de Geneesmiddelenwet, heeft de drogisterijbranche een keurmerk ontwikkeld voor verantwoorde verkoop van zelfzorggeneesmiddelen: Het keurmerk ‘Erkend Specialist in Zelfzorg’. Drogisterijen met dit keurmerk voldoen aan een serie kwaliteitseisen m.b.t. de geneesmiddelenverkoop. De belangrijkste daarvan staan beschreven op www.erkendspecialistinzelfzorg.nl  onder het kopje 'vijf zekerheden'. Om de naleving van de eisen van het keurmerk te waarborgen, kent het kwaliteitssysteem van de drogisterijen een drievoudige controle:

  •     interne controle door de drogist
  •     externe controle door auditor (inclusief mystery guest onderzoeken)
  •     continue verbetering door beoordeling en evaluatie

Het PCO Certificerend Orgaan beoordeelt en controleert of een winkel voldoet aan de kwaliteitseisen. Daarbij wordt gewerkt volgens het ISO/IEC 17065:2012. Om te waarborgen dat de beoordeling door PCO op een objectieve en transparante manier gebeurt, heeft PCO het vertrouwen van de Raad voor Accreditatie (registratienummer C 163). De RvA toetst elk jaar of de manier van certificeren door PCO nog steeds voldoet aan de eisen van ISO/IEC 17065:2012. Zo kunnen we als branche de kwaliteit van ons keurmerk blijven waarborgen.

Raad van Toezicht

Eén van de eisen van ISO/IEC 17065:2012 is de instelling van een College van Deskundigen (of Raad van Toezicht). De onafhankelijke Raad van Toezicht PCO houdt toezicht op de uitvoering van het certificeringssysteem door het PCO. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers uit de drogisterijbranche, vertegenwoordigers van het consumenten- en patiëntenbelang en deskundigen op het gebied van geneesmiddelenvoorlichting, zelfzorg en kwaliteitssystemen. De Raad van Toezicht levert een waardevolle bijdrage aan continue kwaliteitsverbetering van het certificeringssysteem. Zo heeft de Raad bijvoorbeeld een protocol vastgesteld voor de inhoud en de totstandkoming van de Zelfzorgstandaarden. Bedoeling is dat de standaarden evidence based zijn, voldoen aan de laatste wetenschappelijke inzichten en optimaal aansluiten bij vergelijkbare adviesstandaarden voor apothekersassistenten en doktersassistenten. Alle Zelfzorgstandaarden worden hieraan getoetst en waar nodig verbeterd.

Het keurmerk staat vermeld op www.rva.nl

Lees meer over de aanvraagprocedure en de controlecyclus.

Ga voor meer informatie over het keurmerk naar Erkend Specialist in Zelfzorg.