Certificeringseisen

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste certificeringseisen. U kunt de volledige tekst van de certificeringseisen ook downloaden.

Stel uw vraag

Aanhef

1. Toezicht drogist op geneesmiddelenverkoop

De verkoop van niet-geneesmiddelen mag alleen gebeuren onder toezicht en verantwoordelijkheid van een gediplomeerd drogist. Deze is minstens 32 uur per week (met uitzondering van vakantie en/of korte ziekte) fysiek aanwezig in de drogisterij, de drogisterij-afdeling of –balie. Bij diens afwezigheid moet er voorzien zijn in adequate fysieke vervanging.

2. Altijd voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig voor zelfzorgadvisering

Alleen gediplomeerde drogisten en assistent-drogisten mogen advies geven over zelfzorggeneesmiddelen en zelfzorg. Ze proberen hierbij zo duidelijk mogelijk te zijn en hun advies op de situatie van de klant af te stemmen, zodat de zelfzorggeneesmiddelen zo veilig en correct mogelijk worden toegepast. Essentieel daarbij is uiteraard dat er op de winkelvloer altijd een drogist of assistent-drogist voor advisering aanwezig is.

Binnen de drogisterijbranche zijn twee exameninstanties actief: Stichting Pharmacon en de exameninstantie Drogisterijcollege. Beide exameninstanties zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen voor de examinering van (assistent)drogisten. Als certificerende instelling van drogisterijbedrijven moet het CBD voldoende garanties hebben dat een vakdiploma een voldoende kennisniveau vertegenwoordigt. Voor het waarborgcertificaat Erkend Specialist in Zelfzorg worden daarom alleen diploma’s assistent-drogist en drogist erkend van exameninstanties die door de minister van VWS aangewezen zijn en waarvan bovendien vaststaat dat zij voldoen aan de “Beleidsregels voor aanwijzing van exameninstanties” van de Minister van VWS en de daarin vermelde voorwaarden. In dit kader worden de diploma’s van Stichting Pharmacon door het CBD als toereikend aangemerkt.

3. Zelfzorgstandaarden, Voorlichtingsmodel en WASA-vragen worden toegepast

Bij de advisering maken de drogist en assistent-drogist verplicht gebruik van een aantal hulpmiddelen, zoals de Drogisten Zelfzorgstandaarden en de WASA-vragen. De Drogisten Zelfzorgstandaarden zijn gericht op specifieke klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn en geven richtlijnen voor de advisering daarover (het gebruik van zelfzorg(genees)middelen en het aanpassen van de leefstijl om de klachten op te heffen en te voorkomen). De WASA-vragen zijn het instrument om een vraag of probleem van de klant helder te krijgen, waardoor de drogist in staat is deze klant optimaal te informeren en adviseren.

4. Drogist en assistent-drogist volgen nascholingscursussen

De drogist en de assistent-drogist zijn verplicht om in vastgestelde periodes nascholingen te volgen om hun vakkennis op peil te houden. De klant is dus verzekerd van het feit dat hij bij de aanschaf van zelfzorggeneesmiddelen wordt geholpen door gekwalificeerde medewerkers die hem goed, deskundig en volgens de meest recente inzichten kunnen adviseren.

5. Bij zelfzorggeneesmiddelen in zelfbediening: aanvullende eisen die een goede zelfzorgadvisering moeten garanderen

Deze houden in dat er onder anderen permanent personeelsleden met minimaal Verkoop in de Drogisterij in de directe omgeving van het schap moeten zijn om erop toe te zien dat kleine kinderen geen geneesmiddelen uit de schappen halen. Om advies te mogen geven, dient er altijd een drogist of assistent-drogist met badge in het zicht van zowel de hierboven beschreven toezichthouder als van de klanten te zijn. Boven de schappen hangt een goed leesbaar bord met de tekst ‘Zelfzorggeneesmiddelen. Advies? Vraag het de (assistent-)drogist!’. Ook de displays zijn van deze bordjes voorzien.

6. De kassacheck wordt uitgevoerd

Niet iedere klant zal uit zichzelf om advies vragen over een zelfzorggeneesmiddel. Elke klant die een zelfzorggeneesmiddel afrekent, krijgt daarom bij de kassa de vraag of hij of zij nog behoefte heeft aan informatie door de drogist of assistent-drogist. De kassacheck heeft twee voordelen: (1) elke klant die (nog) behoefte heeft aan informatie wordt eruit gefilterd en krijgt advies en (2) de klant wordt zich bewust van aankopen die mogelijk risico’s met zich meebrengen. De kassacheck moet door iedereen uitgevoerd worden, zowel bij zelfbediening als bij verkoop van achter de toonbank.

7. Er wordt een logboek bijgehouden

Het logboek is een praktisch handboek dat door PCO Certificerend Orgaan (PCO) is ontwikkeld. Belangrijk voordeel is dat de drogist alle belangrijke informatie bij de hand heeft en het logboek toegankelijk is voor alle drogisterijmedewerkers. Het logboek heeft ook de functie om daarin te noteren dat er bepaalde verplichte handelingen zijn uitgevoerd, zoals periodieke houdbaarheidsdatumcontrole en instrueren medewerkers over de advisering.