Documenten voor de drogist

 

 Document
Omschrijving
Aanvragen / downloaden
Consumentenfolder Erkend Specialist in Zelfzorg

 

 

 

 
 
 
Deze folder legt aan uw klanten uit waarom de Erkend Specialist in Zelfzorg het beste zelfzorgadvies biedt. Erkend Specialisten ontvangen de folder om uit te delen aan klanten. Als u geen folders meer heeft, kunt u nieuwe bestellen bij PCO.
Download de folder Erkend Specialist in Zelfzorg
Publiciteit voor promotie van uw gecertificeerde drogisterij Standaard persbericht voor lokale media Download dit document
Checklist meet uw eigen kwaliteit
Voldoet u nog steeds aan de certificerings-eisen? Met deze checklist kunt u zelf de vinger aan de pols houden. De checklist zit in uw logboek maar is ook te bestellen via PCO.

Vraag de checklist aan via het contactformulier

Wilt u het certificeringslogboek aanvragen? Dat kan via het contactformulier

Instructie kassacheck en observatiechecklist
Bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen moet de kassacheck uitgevoerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat leest u in dit document. Ook is een observatiechecklist bijgevoegd om te controleren of uw medewerkers de kassacheck goed uitvoeren.
Vraag het document aan via het contactformulier
Aanvraagformulier certificering
Met dit formulier kunt u het Drogisten Waarborgcertificaat aanvragen.
Tarievenblad certificering
De meest recente tarieven voor certificering leest u op dit infoblad.
Certificeringseisen
In dit document staan de volledige certificeringseisen beschreven.
Werkinstructies
Dit document zit ook in het logboek en geeft instructies voor verkoop van en advies over zelfzorggeneesmiddelen. De betreffende medewerkers moeten de instructie gelezen en ondertekend hebben.
Vraag de instructie aan via het contactformulier
 
 
 
Toezichthoudersverklaring
In dit document wordt vastgelegd wie toezicht houdt op de geneesmiddelenverkoop.
En wie bij de afwezigheid van de toezichthouder als vervanger fungeert. 
De ingevulde documenten doet u in uw logboek.
Vraag de Toezichthoudersverklaring
aan via het contactformulier
 
Zelfzorgstandaarden

Gecertificeerde drogisterijen dienen verplicht te beschikken over een exemplaar van de Zelfzorgstandaarden of Advieskaarten.