Meerwaarde van het keurmerk

De regels m.b.t. verkoop van UAD-zelfzorggeneesmiddelen zijn vastgelegd in de Geneesmiddelenwet. Volgens deze wet mogen alleen apothekers en drogisten deze geneesmiddelen verkopen. Bij de verkoop via drogisten geldt dat er verantwoorde zorg moet worden aangeboden. Verantwoorde zorg houdt in ieder geval (verplicht) in:

 • de verkoop staat verplicht onder toezicht en verantwoordelijkheid van een drogist,
 • elke koper van een UAD-middel moet hierover verplicht mondeling advies krijgen, tenzij hij/zij laat weten dat hij daar geen behoefte aan heeft,
 • alleen drogisten en assistent-drogisten mogen adviseren over UAD-middelen,
 • daarom moeten altijd voldoende (assistent-)drogisten in de winkel aanwezig zijn.

Met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg geeft de drogisterijbranche invulling aan deze 4 verplichte onderdelen van verantwoorde zorg. Zodat de klant in iedere drogisterij kan rekenen (en kan blijven rekenen) op dezelfde kwaliteit bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Het keurmerk biedt de best mogelijke waarborg voor verantwoorde zorg, vindt het CBD. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft ons kwaliteitsysteem onderzocht en positief beoordeeld. Zij constateerden dat het een gedegen en professioneel kwaliteitssysteem is dat bijdraagt aan een goed gebruik van geneesmiddelen.

Op welke manier zijn de waarborgeisen een uitwerking van verantwoorde zorg?

In de waarborgeisen staat beschreven wat de bovengenoemde 4 wettelijke eisen volgens het CBD betekenen voor de dagelijkse praktijk. Om een paar voorbeelden te noemen:

 • De wet spreekt over 'verplicht toezicht door drogist'. Maar hoe vul je dat in de praktijk op een goede manier in? In de certificeringseisen staat hoe je in de praktijk omgaat  met de verplichte fysieke aanwezigheid van drogist/assistent-drogist. Ook staan in de certificeringseisen aandachtspunten en regels m.b.t. vervanging bij afwezigheid.
 • De wet noemt 'de adviesplicht'. Maar wat is een goed advies? En hoe zorg je dat die advisering consequent op de juiste manier gebeurt? In de waarborgeisen zijn hiervoor regels opgenomen. Bijvoorbeeld de kassacheck, om de informatiebehoefte van de klant te checken. En de nascholing, om te zorgen voor een zelfzorgadvies dat altijd actueel is. Het gebruik van de zelfzorgstandaarden, voor een inhoudelijk correct advies. Ook staat in de eisen hoe je moet aantonen dat er altijd voldoende (assistent-)drogisten op de winkelvloer aanwezig zijn om advies te kunnen geven. Die maatregelen samen zorgen voor kwaliteit die ook door de jaren heen op een goed niveau blijft.
 • Ook geeft het kwaliteitssysteem algemene regels die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de geneesmiddelenverkoop. Zoals een voldoende divers aanbod van zelfzorggeneesmiddelen, en een protocol om te zorgen dat er in de winkel wordt gelet op de veiligheid van kinderen.

Het keurmerk is breed gedragen en kan gezien worden als de veldnorm van de drogisterijbranche. Inmiddels is bijna 80% van de drogisterijen Erkend Specialist in Zelfzorg.

Redenen om het keurmerk aan te vragen

 • Het keurmerk is naar het oordeel van het CBD de best mogelijke waarborg voor verantwoorde zorg: het biedt onze branche concrete handvatten voor verantwoorde  geneesmiddelenverkoop in de dagelijkse praktijk. Het draagt daarmee niet alleen bij aan een verantwoorde geneesmiddelenverkoop maar is tevens goed voor imago drogisterijbranche en belangrijk voor de positie van de drogist als verkoper van geneesmiddelen.
 • Het keurmerk wordt breed bedragen in de branche want het is een algemeen erkend instrument voor kwaliteitszorg: een systeem van monitoring, controle, terugkoppeling en verbetering. Op die manier kan continu worden bewaakt of in een drogisterij datgene wordt gedaan wat nodig is voor de wettelijk vereiste verantwoorde zorg.
 • Het keurmerk zorgt voor tevreden klanten die terugkomen omdat ze goed zelfzorgadvies hebben gekregen
 • Drogisterijbranche 10 jaar positieve ervaringen: certificering draagt bij een verbetering kwaliteit zelfzorggeneesmiddelenverkoop.
 • Consumentenbond onderzoek laat zien: de Erkend Specialist in Zelfzorg geeft beter advies dan de winkels zonder dit keurmerk.
 • Het keurmerk maakt de deskundigheid van de drogist zichtbaar en merkbaar en bewijst naar buiten toe de toegevoegde waarde van de drogist als UAD-geneesmiddelenverkoper
 • Het houdt je scherp: kwaliteit van de geneesmiddelenverkoop wordt continu bewaakt
 • Als Erkend Specialist in Zelfzorg lift u mee op de publiekscampagnes die het CBD organiseert om uw deskundigheid en de meerwaarde van het keurmerk onder de aandacht te brengen van de consument. Alleen drogisten met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg kunnen aan deze campagnes deelnemen. Daarnaast kunt u buiten de campagnes om laten zien dat u een keurmerk heeft met behulp van een speciale consumentenbrochure en een raamsticker.
 • U wordt opgenomen in de lijst van drogisten met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg die inzichtelijk is voor het publiek, via een lijst op deze site en via een google maps applicatie op www.erkendspecialistinzelfzorg.nl.