Zelfzorgstandaarden & Advieskaarten

Basis voor goede zelfzorgadvisering vormen de Drogisten Zelfzorgstandaarden. De Drogisten Zelfzorgstandaarden vormen het uitgangspunt voor advisering over de belangrijkste aandoeningen waarmee klanten naar de drogisterij komen. Het gaat in de standaarden vooral om kleine aandoeningen die door de consument zelf duidelijk zijn vast te stellen, in principe van korte duur zijn en normaal gesproken vanzelf overgaan. De standaarden sluiten aan bij de nuldelijnsstandaarden van huisartsen en maken deel uit van dedrogisterij vakopleidingen.

Advieskaarten

Om het adviseren in de praktijk te ondersteunen, zijn de advieskaarten ontwikkeld. Dit zijn overzichtelijke schema's die de belangrijkste punten uit elke Zelfzorgstandaard samenvatten. Vertrekpunt zijn de klachten of symptomen waarmee de klant bij de drogist aan de balie komt. Met pijlen is aangegeven welk advies en welk zelfzorggeneesmiddel de drogist vervolgens in welke situatie kan geven en welke verdere adviezen deklant nodig heeft. Kortom: je kan op de advieskaart snel zien welk advies passend is. Handig om bij de hand te hebben achter de balie!

Bestel de nieuwe Advieskaarten

Het CBD heeft de Zelfzorgstandaarden en advieskaarten in 2020 aangepast, zodat deze beter overeenkomen met de advies standaarden die in apotheken en huisartsenpraktijken worden gebruikt. De nieuwe Drogisten Zelfzorgstandaarden en de advieskaarten van het CBD zijn vergeleken met de KNMP Zelfzorgstandaarden voor apothekers. Er is gekozen voor de KNMP Zelfzorgstandaarden omdat deze de actuele wetenschappelijke en praktische inzichten weerspiegelen. Bij de validatie is gekeken of er geen relevante wijzigingen zijn geweest zoals nieuwe geneesmiddelen of gewijzigde adviezen in de NHG-standaarden sinds het verschijnen van de KNMP Zelfzorgstandaarden. Voor validatie van adviesstandaarden over kleine kwalen die niet in de KNMP Zelfzorgstandaarden voorkomen, zijn de NHG-Standaarden van huisartsen, het Farmacotherapeutisch Kompas en SmPC-teksten van de geneesmiddelen geraadpleegd. Tot slot is bij de validatie van de Drogisten Zelfzorgstandaarden gekeken of er geen onjuistheden in staan, er geen grote afwijkingen zijn ten opzichte van de KNMP Zelfzorgstandaarden en er geen belangrijke informatie ontbreekt.

Korting voor Erkend Specialist in Zelfzorg

Drogisterijen die Erkend Specialist in Zelfzorg zijn, krijgen korting op de nieuwe advieskaarten. Op het bestelformulier staan de kosten voor de verschillende drogisterijen aangegeven (gecertificeerd/niet-gecertificeerd).

De nieuwe advieskaarten zijn te bestellen via onderstaand bestelformulier. Drogisterijen van filiaalbedrijven hoeven de advieskaarten niet zelf te bestellen, maar ontvangen deze via hun hoofdkantoor.


Bestelformulier Advieskaarten