CAO 2017 - 2018

In juni 2017 is er een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao van 12 maanden gesloten. Het nieuwe CAO boekje kunt u hieronder downloaden. 

 

Cao boekje 2017 - 2018

 

Belangrijkste afspraken

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt in de nieuwe cao van 2017 zijn de volgende:

  1. Looptijd
    De cao heeft een looptijd van 12 maanden, ingaande op 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.
     
  2. Loonaanpassing
    De feitelijke lonen en de schaallonen worden verhoogd met 1,25% per 1 juli 2017 (periodeloners per 19 juni 2017)

3. Opleiden en ontwikkelen

Medewerkers met een dienstverband van minimaal 2 jaar worden gedurende de looptijd van de CAO in de gelegenheid gesteld om een digitale loopbaanscan te doen. Na 1 jaar worden de werking en de effecten van het instrument geevalueerd.  Verder wordt het succesvol volgen van de branche-nascholing als voorwaarde voor de diplomatoeslag in artikel 4.1.6 van de CAO gesteld.

4. Ontwikkelng en onderzoek zeggenschap op roosters

Gedurende de looptijd van de CAO zal onderzoek gedaan worden naar aanpassing van de roostersystematiek. Er wordt gekeken hoe medewerkers    meer zeggenschap op hun rooster kunnen krijgen en of dat kan leiden tot aanpassing van het tijdschalenmodel.

Werkgevers en vakbonden hechten verder belang aan de ontwikkeling van medewerkers met het oog op in- en externe mobiliteit en daarom gaan ze gedurende de looptijd van de CAO overleggen hoe deze gestimuleerd kan worden.

5. Artikel 9.2 Korter werken

Het huidige artikel 9.2A blijft tot 1 juli 2019 gehandhaafd. Per die datum gaat de korter werken-staffel voor nieuwe instromers 5 jaar voor aanvangsdatum AOW in.