Overval Preventieplan Drogisterijen

Het Overval Preventieplan Drogisterijen biedt ondernemers en werknemers in de drogisterijbranche een handvat bij de aanpak van overvalcriminaliteit. Het Overval Preventieplan is opgesteld door de Vereniging van Drogisterij en parfumerie Bedrijven (VDB) in samenwerking met de werknemersorganisaties FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Met dit plan wil de VDB het preventieniveau in de branche verhogen. Dit plan sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt tussen de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en het Platform Detailhandel Nederland.

De drogisterijbranche investeert al jaren in maatregelen tegen overvallen. Het plan is gericht op het verder vergroten van het veiligheidsbewustzijn in de branche. In het plan worden naast een analyse van de overvalcriminaliteit ook preventieadviezen gegeven. Met behulp van een checklist kan men in de winkel de preventieve maatregelen regelmatig controleren om het preventieniveau van de winkel te bewaken.

Het plan kunt u downloaden.