Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geldt voor iedere werkgever en werknemer in Nederland. Volgens deze wet zijn werkgevers verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren om zodoende ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. Werkgevers en werknemers dragen samen de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf.

Kapstok voor alle regelgeving

In de Arbowet staan algemene bepalingen over het arbobeleid in een bedrijf, zoals over de uitgangspunten van het beleid, het systeem van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), de ondersteuning door arbodiensten en de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Deze wet regelt ook het toezicht en de handhaving door de Arbeidsinspectie.

De arbowet is een kaderwet, een kapstok waar alle regelgeving aan wordt opgehangen. Deze regelgeving is vastgelegd in het Arbobesluit, de Arboregeling en de arbobeleidsregels. In deze regelgeving zijn normen opgenomen waaraan een werkgever moet voldoen.

Goede arbeidsomstandigheden komen alleen tot stand als werkgevers en werknemers samenwerken. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor het arbobeleid, maar overleg en samenwerking met de medewerkers is een must.

De ontwikkelingen op arbogebied volgen elkaar in hoog tempo op. Kijk voor actuele informatie ook op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).