Veiligheidsprotocol aangepast

geplaatst op: 16 februari 2022

Nederland gaat weer open, zo bleek uit de persconferentie van gisteren, 15 februari 2022. Dat gebeurt in drie stappen.

  1. Per direct vervallen de adviezen om niet meer dan 4 mensen thuis te ontvangen en om zoveel mogelijk thuis te werken. Het advies luidt nu: werk maximaal de helft van de tijd thuis.
  2. Vanaf 18 februari gaan alle locaties open tot 1.00 uur. Het coronatoegangsbewijs (CTB) moet nog getoond worden op plaatsen waar dat nu gebruikelijk is. Mondkapjes blijven nog verplicht. Het isolatieadvies na een positieve test wordt ingekort naar 5 dagen, mits iemand geen klachten meer heeft.
  3. Vanaf 25 februari hoeft er geen CTB meer getoond te worden op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn. Voor locaties waar meer mensen samenkomen zonder vaste zitplaats, geldt het testen voor toegang. Bovendien hoeven er geen mondkapjes meer gedragen te worden, behalve in het OV en op de luchthaven. De verplichte 1,5 meter vervalt.  

De drogisterij

Voor de drogisterij is het volgende van belang:

  • Per direct geldt er geen maximaal aantal klanten meer in de winkel.
  • Vanaf 25 februari 2022 hoeven zowel medewerkers als klanten geen mondkapje meer  te dragen in de winkel.
  • Vanaf 25 februari 2022 vervalt ook het protocol voor cosmetica-testers in de winkels.

Basisadviezen aanhouden

De aan het CBD deelnemende bedrijven en organisaties vinden het van groot belang dat ook nadat de meeste coronaregels zijn komen te vervallen, de daarna nog geldende adviezen van de Rijksoverheid zoveel mogelijk worden opgevolgd. Het blijft verstandig om nog steeds de basisadviezen aan te houden. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik.

Het CBD heeft op basis van deze versoepelingen het veiligheidsprotocol aangepast. Daarnaast blijven de Richtlijn verantwoorde verkoop bij verkoop zelftesten Covid-19 in de winkels en online (dd 1 april 2021) van kracht. De richtlijn voor gebruik van cosmetica-testen vervalt. Het nieuwe protocol gaat in op 25 februari 2022. 

Op 15 maart beoordeelt het kabinet de situatie opnieuw, en vooral de dan nog geldende regelingen zoals bijvoorbeeld het verplichte mondkapje in het OV.