Assistent-Drogist

Het diploma Assistent-Drogist wordt gevraagd voor functies als eerste verkoper, assistent-filiaalmanager of waarnemend bedrijfsleider. Om te mogen adviseren over geneesmiddelen, is minimaal dit diploma nodig. Assistent-drogist is een dubbelpositie binnen de drogisterij. De assistent-drogist heeft leidinggevende taken en vervangt de drogist bij diens afwezigheid. Tegelijkertijd staat de assistent-drogist in de winkel en adviseert hij over beauty, gezondheidsproducten en zelfzorggeneesmiddelen.

Inhoud

Het geven van een deskundig zelfzorgadvies is een belangrijk onderdeel van de functie van een gediplomeerde assistent-drogist. Soms gaat het om het adviseren van het juiste middel bij een bepaalde gezondheidsklacht. Ook moet de assistent-drogist kunnen bepalen wanneer het nodig is om een klant door te verwijzen naar een specialist of huisarts. Naast vakkennis is er daarom ook veel aandacht voor adviesvaardigheden en communicatie.

De Drogisten Zelfzorgstandaarden en het Zelfzorgvoorlichtingsmodel vormen de basis voor de opleiding Assistent-Drogist. De Zelfzorgstandaarden beschrijven wat er geadviseerd moet worden bij welke gezondheidsklacht. In de opleiding voor het diploma Assistent-Drogist worden alle zelfzorgstandaarden behandeld. Het voorlichtingsmodel en de WASA-vragen zijn instrumenten bij het voeren van een goed adviesgesprek. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van cases: concrete adviessituaties die zich in de drogisterij kunnen voordoen. Hiermee wordt getoetst of een medewerker de vakkennis ook kan toepassen in de praktijk op de winkelvloer. De opleiding bestaat uit 2 modules: Adviseren 1 en Adviseren 2.

Duur van de opleiding

De duur van de opleiding hangt af van het opleidingsinstituut en van het tempo waarin de kandidaat de opleiding doorloopt. Meer informatie hierover is te krijgen via de opleiders.

Niveau en verder doorstromen

Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met mbo niveau 3, maar het is geen volledige mbo-opleiding (diploma geeft dus ook geen toegang tot een hbo-opleiding). Met het diploma Assistent-Drogist op zak, kan als volgende stap het diploma Drogist worden behaald. Daartoe volgt de cursist 1 aanvullende module die de benodigde kennis geeft om een toezichthoudende rol in de drogisterij te kunnen vervullen. Het opleidingsinstituut waar de opleiding gevolgd wordt, kan hier meer informatie over geven.

Opleidingsinstituut

Verschillende opleidingsinstituten bieden deze opleiding aan: Drogiweb, NHA en Capabel Pro.

Examen

Binnen de drogisterijbranche zijn twee exameninstanties actief: Stichting Pharmacon en de exameninstantie Drogisterijcollege. Beide exameninstanties zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen voor de examinering van (assistent)drogisten.

Als certificerende instelling van drogisterijbedrijven moet het CBD voldoende garanties hebben dat een vakdiploma een voldoende kennisniveau vertegenwoordigt. In dit kader worden de diploma’s van Stichting Pharmacon door het CBD als toereikend aangemerkt.