Examen doen

Binnen de drogisterijbranche zijn twee exameninstanties actief: Stichting Pharmacon en de exameninstantie Drogisterijcollege. Beide exameninstanties zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen voor de examinering van (assistent)drogisten.

Als certificerende instelling van drogisterijbedrijven moet het CBD voldoende garanties hebben dat een vakdiploma een voldoende kennisniveau vertegenwoordigt. In dit kader worden de diploma’s van Stichting Pharmacon door het CBD als toereikend aangemerkt.