Verkoop in de Drogisterij

De opleiding Verkoop in de Drogisterij is bedoeld voor mensen die kort geleden zijn begonnen met werken in een drogisterij of van plan zijn dat te gaan doen. In de praktijk kan deze opleiding het inwerkprogramma van een nieuwe medewerker in een drogisterij goed ondersteunen. Het is de basisopleiding binnen het opleidingstraject in de drogisterijbranche. Het diploma Verkoop in de Drogisterij wordt vaak gevraagd voor de functie van leerling verkoper/aankomend verkoper of verkoper.

Inhoud

Om geneesmiddelen te mogen afrekenen in een gecertificeerde drogisterij is minimaal dit diploma nodig. Maar ook voor medewerkers van niet-gecertificeerde drogisterijen is deze opleiding waardevol. De opleiding Verkoop in de Drogisterij is een leuke en zeer praktische opleiding waarmee de cursist basiskennis opdoet over de meest verkochte zelfzorggeneesmiddelen. Ook komt aan de orde wat de rol van de verkoper is bij de verkoop van geneesmiddelen. Wat mag de verkoper wel en niet vertellen aan de klant en wanneer verwijst hij een klant door naar de assistent-drogist of drogist? In de opleidingen wordt gebruik gemaakt van cases, ofwel concrete adviessituaties die zich in de drogisterij kunnen voordoen. Hiermee wordt getoetst of een medewerker de vakkennis ook kan toepassen in de praktijk op de winkelvloer.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt ongeveer drie maanden als er per week drie tot zes uur aan wordt besteed.

Niveau en verder doorstromen

Het niveau van de opleiding is vergelijkbaar met mbo niveau 2, maar het is geen volledige mbo-opleiding (diploma geeft dus ook geen toegang tot een hbo-opleiding). Na het afronden van deze opleiding kan de verkoper verder doorgroeien met de opleiding Assistent-Drogist en Drogist.

Opleidingsinstituut

Verschillende opleidingsinstituten bieden deze opleiding aan: Drogiweb, NHA en Capabel Pro.

Examen

Binnen de drogisterijbranche zijn twee exameninstanties actief: Stichting Pharmacon en de exameninstantie Drogisterijcollege. Beide exameninstanties zijn door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangewezen voor de examinering van (assistent)drogisten.

Voor de certificering van drogisterijbedrijven erkent het CBD de diploma’s van het Drogisterijcollege niet, omdat tot op heden niet duidelijk is of de examens en het examineren van voldoende kwaliteit zijn. Als certificerende instelling moet het CBD namelijk voldoende garanties hebben dat een vakdiploma een voldoende kennisniveau vertegenwoordigt. Over de invulling van de eisen waar examenorganisaties aan moeten voldoen (bijvoorbeeld inhoud van de examens en wijze van examineren) vindt overleg plaats bij het ministerie van VWS.